ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE HR.2.3.05-0047

ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE HR.2.3.05-0047

 

ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE HR.2.3.05-0047

Logo projektaProjekt se provodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013., prioritetne osi 2: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju.

Projekt traje ukupno dvanaest mjeseci, od 16. 11. 2015. do 15. 11. 2016. Ukupna vrijednost projekta je 498.985,34 kn, a financira ga Europska unija u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta je doprinijeti većoj socijalnoj uključenosti i unapređenju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta/osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični cilj projekta je osigurati podršku neovisnom življenju i socijalnom uključenju u zajednicu osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima i povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada njihovim zapošljavanjem kao osobnih asistenata na području Istarske županije.

Aktivnosti projekta:

 • Element 1. Analiza potreba i odabir korisnika usluge osobne asistencije
 • Element 2. Identifikacija i odabir korisnika koji će biti zaposleni kao osobni asistenti
 • Element 3. Ugovaranje i provođenje edukacija korisnika usluge osobne asistencije i edukacija osobnih asistenata
 • Element 4. Pružanje usluge osobne asistencije, koordinacija i vođenje osobnih asistenata
 • Osim navedenog, projekt uključuje i Elemente “Promidžba i vidljivost” te “Upravljanje projektom i administracija”

PROVEDENE AKTIVNOSTI:

 1. Proveli smo analizu potreba i odabrali korisnike usluge osobne asistencije. S tim u vezi odrađena je analiza jedanaest potencijalnih korisnika i odabrano osam korisnika koji su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i jedna osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima te je dobiveno dva uvjerenja neovisnog stručnog povjerenstva o podobnosti korisnika za pružanje usluge.
 2. Identificirali smo i odabrali korisnike koji će biti zaposleni. Odabrali smo devet osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, prikupili obveznu dokumentaciju za iste, sklopili ugovore o radu i zaposlili ih kao osobne asistente.
 3. Započeli smo s ugovaranjem edukacije korisnika usluge osobne asistencije.
 4. 16. 11. 2015. započeli smo s pružanjem usluge osobne asistencije korisnicima.
 5. Održan je početni sastanak nositelja projekta, Društva multiple skleroze Istarske županije i dvije partnerske organizacije (Udrugom cerebrale paralize Istarske županije i Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom).
 6. Formiran je projekti tim kojeg čine predsjednica Društva multiple skleroze Istarske županije, Snježana Raić, voditeljica/koordinatorica projekta, Fani Šuran-Šverko, djelatnica Udruge cerebralne paralize Istarske županije, Svetlana Stojanović i djelatnica Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pula, Zuzana Hoti–Radolović.
 7. Voditeljica/koordinatorica projekta, na početku provedbe projekta, obišla je korisnike usluga na terenu.
 8. Izrađen plan vidljivosti, 300 letaka i 5 plakata
 9. Objavljeno priopćenje za javnost, o početku provođenja projekta, na Facebook i web stranici društva, na news portalima i ostalim elektroničkim medijima u Istri.
 10. Održane edukacije osobnih asistenata i korisnika usluge (16. 12. 2015. i 27. 2. 2016.) na kojima su 9 osobnih asistenata educirani za obavljanje posla i 9 korisnika o neovisnom življenju uz osobne asistente.
 11. Izrađen Zahtjev za nadoknadu sredstava (kvartalno izvješće).
 12. Pružena usluga osobne asistencije za 9 korisnika, 80 sati mjesečno.
 13. Korisnici i osobni asistenti ispunili su obrasce: OBRAZAC 1.:”Opći osobni podaci” i OBRAZAC 2.:”Anonimni upitnik”
 14. Izrađena tablica pokazatelja operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. i dostavljeni PT1 i PT2
 15. Izrađena zbirna tablica dodatka XXIII s podacima za izvještajno razdoblje, prikazanim u radnom listu “DODATAK XXIII” i dostavljeni PT1 i PT2.
 16. Izrađena evaluacija pružene usluge za svaki mjesec, u listama procjene i praćenja potreba za svakog korisnika
 17. Otvorena nova evidencija pri agenciji za zaštitu osobnih podataka “Praćenje projekata EU fondova – Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom”
 18. Čitavo vrijeme provedbe projekta prikupljamo i arhiviramo projektnu dokumentaciju
 19. 6. 5. 2016.g. održan je drugi sastanak projektnog tima
 20. Tijekom lipnja 2016.g. educiramo i zapošljavamo još dvije nove osobne asistentice (zamjenu za bolovanje jedne osobne asistentice i zamjenu za osobnu asistenticu koja je pronašla novo radno mjesto)
 21. Svaki mjesec evaluiramo rad osobnih asistenata na terenu i zadovoljstvo korisnika usluge.
 22. Tijekom rujna voditeljica/koordinatorica projekta odlazi u terensku posjetu korisnicima usluge.
 23. Potom provodimo anketiranje korisnika usluge osobne asistencije i osobnih asistenata o zadovoljstvu pruženom uslugom za godinu dana provedbe projekta.
 24. Izrađeno je i poslano 10 Zahtjeva za nadoknadom sredstava, a u izradi je i jedanaesti, Završni zahtjev za nadoknadom sredstava.
 25. 11. 11. 2016.g. održan je treći sastanak projektnog tima
 26. Korisnici usluge kroz čitavu godinu provedbe projekta koriste uslugu u trajanju do 80 sati mjesečno svaki.
 27. Na facebook stranici udruge objavljujemo informacije o toku provedbe projekta.
 28. 15. 11. 2016.g. završavamo s provedbom projekta.
 29. Po završetku projekta prikupljamo i rješavamo svu potrebnu dokumentaciju i obavljamo administrativne poslove
 30. 1. 12. 2016.g. poslano je priopćenje za javnost o završetku projekta na portale i elektroničke medije u Istri.

 

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Istarske županije, Keršovanijeva 35, 52100 Pula, Tel/fax: + 385 52 210 052
Partneri na projektu: Udruga cerebralne paralize Istarske županije i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pula
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo socijalne politike i mladih, Savska cesta 66, 10000 Zagreb, Email:ministarstvo@mspm.hr
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Petračićeva 4/3, 10000 Zagreb, Email:cesdfc@hzz.hr

Za više informacija o EU fondovima na internetskoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr, a za više informacija o Europskom socijalnom fondu: www.esf.hr

 

Content retrieved from: http://www.dmsiz.hr/projekti/citaj/3.