POMOĆ I PODRŠKA MS ZAJEDNICI

POMOĆ I PODRŠKA MS ZAJEDNICI

POMOĆ I PODRŠKA MS ZAJEDNICI

  1. Vremensko trajanje programa: od 1.6.2021. do 30.11.2021.
  2. Mjesto rada: Keršovanijeva 35, 52100 Pula
  3. Naziv radnog mjesta: Asistent u radu

Putem projekta zapošljavamo jednu osobu s invaliditetom oboljelu od multiple skleroze.

Ciljevi projekta:

  1. olakšavanje sudjelovanja i pristupačnosti osoba s multiplom sklerozom/članova u radu Društva multiple skleroze Istarske županije
  2. unapređenje savjetovanja i komunikacije sa osobama oboljelim od multiple skleroze putem podrške iz iskustva
  3. ostvarivanje bržih, kvalitetnijih i dostupnijih usluga za oboljele od multiple skleroze te doprinos procesu deinstitucionalizacije osobama s invaliditetom.

Svrha projekta – stvaranje uvjeta za veću samostalnost i neovisno življenje osoba sa multiplom sklerozom te njihovo puno uključivanje u život društvene zajednice.

Aktivnosti prokjekta
Peer councelling, odnosno savjetovanja iz iskustva. Osoba zaposlena na ovom programu, pridonijeti će dijeljenju i razumijevanju problema osoba s invaliditetom, u ostvarivanju njihovih prava u sustavu socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja, u pripremi za vještačenje u svrhu utvrđivanja tjelesnog oštećenja osobe i sl.
ažuriranje baze podataka članova i upućivanje istih u mogućnosti rješavanja njihovih problema.
priprema objava za web i facebook stranicu udruge.
obilazak teže pokretnih i/ili nepokretnih članova DMS IŽ-razgovor sa istima na terenu, procjenjivanje potreba/problema istih, pomoć u ostvarivanju njihovih prava, eventualno pomoć istima u sitnim poslovima-dodavanje hrane, pića, odlazak u obližnju trgovinu, na poštu, kod liječnika i sl.
pružanje pomoći pri organiziranju različitih radionica/predavanja te podršku u organiziranju slobodnog vremena oboljelih te podrška u radnim aktivnostima istih.
pomoćni poslovi na sastancima (pomoć predsjednici/dopredsjednici udruge) i pomoći u održavanju prostora udruge urednim.
odlazak na aktivnosti ostalih udruga osoba s invaliditetom radi razmjene iskustava, kao primjera dobre prakse i komunikacije čiji je cilj uključivanje osoba s invaliditetom un društveni i javni život.
sitni administrativni poslovi prilikom organizacije različitih aktivnosti i sjednica tijela upravljanja (umnožavanje materijala, evidencije, mjerenje temperature sudionicima…)

Projekt financira Hrvatski zavod za zapošljavanje putem mjere javnih radova

 

Content retrieved from: http://www.dmsiz.hr/projekti/citaj/2.