“OSOBNI ASISTENT – POMOĆ OBOLJELIMA OD MS-a PRILIKOM STVARANJA PREDUVJETA ZA NEOVISAN ŽIVOT”

“OSOBNI ASISTENT – POMOĆ OBOLJELIMA OD MS-a PRILIKOM STVARANJA PREDUVJETA ZA NEOVISAN ŽIVOT”

“OSOBNI ASISTENT – POMOĆ OBOLJELIMA OD MS-a PRILIKOM STVARANJA PREDUVJETA ZA NEOVISAN ŽIVOT”
Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije
Specifični ciljevi su: povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta oboljelih od multiple skleroze, potaknuti samostalnost i neovisno življenje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta oboljelih od multiple skleroze, održati zaposlenost osobnih asistenata od kojih su većina osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Aktivnosti projekta: sklapanje ugovora o suradnji s 14 korisnika za osiguravanje osobnog asistenta, sklapanje ugovora o radu s 16 osobnih asistenata, pružanje usluge osobne asistencije korisnicima (14 osoba), pružanje konzultantskih usluga osobnim asistentima i korisnicima, osiguravanje praćenja provedbe programa i rada osobnih asistenata kao i koordiniranje rada istih, izrada mjesečnih evaluacija rada po vrsti i količini pružene usluge za svakog od 14 korisnika. Osobni asistenti pružaju uslugu osobne asistencije korisnicima u njihovim domovima, fleksibilno, prilagođeno individualnim potrebama korisnika najviše polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati (za korisnike sa BI od 1-45) i najviše puni ukupni fond sati mjesečno(za korisnike sa BI 0) . Svaki korisnik izrađuje plan rada, a asistent izvješće o radu.
Usluga osobne asistencije obuhvaća: pomoć osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta pri ustajanju, kupanju, oblačenju, odlasku na toalet, uporabi pomagala, kupovini, pripremanju hrane, održavanju higijene u kući, čuvanju djece, pomoć pri radnim aktivnostima. Osobni asistent pomaže pri onim aktivnostima koje bi korisnik samostalno obavljao da nema određeno oštećenje. Usluga je prilagođena individualnim potrebama svakog korisnika.
Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Content retrieved from: http://www.dmsiz.hr/projekti/citaj/4.