PROGRAM “KAKO ŽIVJETI S MULTIPLOM SKLEROZOM”

PROGRAM “KAKO ŽIVJETI S MULTIPLOM SKLEROZOM”

PROGRAM “KAKO ŽIVJETI S MULTIPLOM SKLEROZOM”
Osnovni cilj: doprinjeti većoj socijalnoj uključenosti i unapređenju kvalitete života osoba s invaliditetom.
Specifični ciljevi: poboljšati rehabilitaciju oboljelih, potaknuti aktivno sudjelovanje i integraciju osoba oboljelih od MS u životu zajednice, povećati informiranost oboljelih o bolesti, liječenju i njihovim pravima, utjecati na senzibiliziranje okoline i ublažavanje predrasuda prema osobama s invaliditetom.
Aktivnosti: organiziranje druženja članova u prostoru udruge tijekom čitave godine jednom tjedno u trajanju nekoliko sati, organiziranje posjeta teško pokretnih i nepokretnih članova u njihovim domovima diljem Istre, informiranje i savjetovanje članova vezano za njihova prava, bolest i liječenje, obilježavanje svjetskog i nacionalnog dana multiple skleroze, osvješćivanje javnosti o problemima osi, održavanje web stranice udruge, nabavka vitamina, preparata i poklon paketa za članove, organiziranje edukativnih radionica, posudba ortopedskih pomagala bez naknade, knjižnične usluge(besplatna posudba knjiga u Puli, Vodnjanu i Žminju), usluge pomoći i njege u kući, zbrinjavanje/zapošljavanje osoba s invaliditetom, surađivanje s ostalim udrugama, surađivanje sa CZSS i Obiteljskim centrom, rehabilitacija OSI…
Projekt sufinanciraju JLS, JRS, razni donatori (organizacije, poduzeća i građani)

Content retrieved from: http://www.dmsiz.hr/projekti/citaj/5.