Projekt “NA MLADIMA SVIJET OSTAJE”

Projekt “NA MLADIMA SVIJET OSTAJE”

U sklopu redovnog programa rada provodimo projekt “NA MLADIMA SVIJET OSTAJE” putem kojeg ostvarujemo suradnju sa Osnovnim i Srednjim školama u cilju osviješćivanja javnosti o multipli sklerozi i osobama s invaliditetom.
Projekt financira Grad Pula.

Content retrieved from: http://www.dmsiz.hr/projekti/citaj/6.