Suradnja s Udrugom Paraplegičara i Tetraplegičara IŽ

Suradnja s Udrugom Paraplegičara i Tetraplegičara IŽ

Tijekom ožujka 2024. godine dogovaramo suradnju s Udrugom paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije, čije će gerontodomaćice pružati uslugu pomoći u kući našim zainteresiranim članovima. Ova suradnja će osigurati dodatnu podršku našim članovima u njihovim svakodnevnim aktivnostima.