Skup „U Susret Svjetskom Danu Zdravlja 2024.“

Skup „U Susret Svjetskom Danu Zdravlja 2024.“

Dana 5. travnja 2024. godine, predsjednica i dopredsjednica Društva prisustvovat će skupu „U susret Svjetskom danu zdravlja 2024.“ koji organizira Grad Pula u COOWORKING CENTRU. Na skupu će biti predstavljeni učinci inovativne socijalne usluge Centra podrške 521 i njihovi planovi za budućnost.