PROGRAM “RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI”

PROGRAM “RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI”

 

PROGRAM “RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI”
Osnovni cilj: Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom razvojem alternativnih socijalnih usluga na području Istarske županije
Posebni ciljevi:

  1. Veća dostupnost i povećanje kvalitete socijalnih usluga
  2. Smanjenje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom

Aktivnosti:

  1. Usluga pomoći u kući – 3 Gerontodomaćice- zaposlenici DMS IŽ u domovima korisnika sukladno njihovim individualnim potrebama obavljaju aktivnosti: organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.) obavljanje, kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl., organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština) zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
  2. Informiranje korisnika – o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, podrška korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba i prava iz sustava socijalne skrbi, Individualni razgovori i informiranje korisnika o iskustvima oboljelih, o mogućnostima rješavanja problema i uključivanja u aktivnosti udruge u cilju prevladavanja teškoća i nedaća u vezi s bolešću, invalidnošću, uključivanju u svakodnevni život. Provodit će se osobno i putem telefona, e-maila i slično.
  3. Druženje članova u udruzi Razgovori i druženje članova u prostoru udruge jednom tjedno od 9:00-13:00 sati.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Content retrieved from: http://www.dmsiz.hr/projekti/citaj/9.