Predavanje AKD-a o Projektu MOSI

Predavanje AKD-a o Projektu MOSI

Dana 12. veljače 2024. godine, predstavnici Udruge sudjelovali su na predavanju koje je održalo AKD s temom: Edukacija o projektu MOSI – “Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti”. Ovo predavanje pružilo je vrijedne informacije o poboljšanju mobilnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.