Drugi Humanitarni Studentski Tjedan

Drugi Humanitarni Studentski Tjedan

Od 21. do 26. travnja 2024. godine održava se Drugi humanitarni studentski tjedan na kojemu Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prikuplja financijska sredstva i donacije za našu udrugu. Ovaj tjedan je prilika za studente da doprinesu lokalnoj zajednici i podrže rad naše udruge.