5.6.2022.

"Soft skills" edukacije


Kao partneri na projektu, u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Općinom Marčana nastavljamo sa sudjelovanjem u provedbi projekta "Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina na Urbanom području Pula" u sklopu kojeg u našem prostoru u periodu od 10.05.2022.g. do 24.05.2022.g. organiziramo 5. edukacija „Soft skills“ u kojima obrađujemo teme o komunikaciji općenito, uloge iz kojih komuniciramo – osnovni pojmovi, koncepti, vježbe, slušanje – osvještavanje uloga i tehnika slušanja, osnovni pojmovi, koncepti, vježbe, moje jake strane-osvještavanje jakih strana, podizanje samopouzdanja, ponavljanje osnovnih koncepata i uvježbavanje.
Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Društva multiple skleroze Istarske županije